8. Uluslararası Sağlık ve Hastane Yönetimi Kongresi

yorumsuz
803

8. Uluslararası Sağlık ve Hastane Yönetimi Kongresi

hsyk antalya 2017

Yer : Kemer – Antalya
Tarih : 13 – 16 Aralık 2016
Düzenleyen : Sağlık Akademisyenleri Derneği
Kongre Merkezi : Rixos Beldibi Hotls Kemer – Antalya
Organizatör : Dünya Kongre
Web Sitesi : http://www.hsyk-antalya.org/

DAVET.
Değerli Meslektaşlarım,

Sizleri Sekizinci Uluslararası Sağlık ve Hastane Yönetimi Kongresine davet etmekten mutluluk duyarız.
Günümüzde sağlık hizmetleri sunumu, stratejik ve yönetsel açıdan radikal bir yeniden yapılanma içindedir. Bu yeniden yapılanma nüfusun yaşlanması, yeni patolojilerin ve teknolojilerin etkisi, kişilerin sağlık ve bakım taleplerindeki artışlar, ulusal sağlık bakım sistemlerinin tasarımı ve işleyişinde varsayılan etkinsizlikleri giderme gibi farklı yapısal ve demografik gereksinimlerden kaynaklanmaktadır. Hızlı değişim ve teknolojik ilerlemenin etkin bir şekilde yönetimi ancak verilere dayalı karar verme, deneyimlerden öğrenme ve liderlikle ile mümkündür. Bu bağlamda bu yılın kongre ana teması ‘Sağlık Hizmetleri Yönetiminde Kamu-Özel Sektör İşbirlikleri, Değişen Roller, Mega Trendler ve Liderlik ’ olacaktır. Kongremiz 13-16 Aralık 2017 tarihleri arasında Antalya’da gerçekleşecektir. Türkiye ve farklı ülkelerden çok sayıda katılımcı beklediğimiz bu yılki kongremizin, birçok sunum, tartışma ve yeni bilgilerle diğer kongrelerimizden daha yoğun ve verimli geçeceğini düşünmekteyiz.

Sağlık Hizmetleri Yönetimi, en iyi sağlık personelini, en iyi teknolojiyi, efektif ve maliyet etkin olarak kullanabilmektir. Bu nedenle sağlık yöneticileri;
1- Kuruluşlarını hasta ve yakınlarının güvenliğini sağlayacak ve ihtiyaçlarına cevap verecek şekilde tıbbi, idari ve finansal açıdan etkin şeklide yönetmek, 2-Sağlıkla ilgili paydaşlarla kaliteli ve güveli sağlık hizmeti sunulmasını sağlamak için işbirliği yapmak,
3- Toplum liderleri ile sağlıkla ilgili konuların önemini tartışabilmek ve herhangi bir kriz anında kriz yönetimini sağlamak ve zamanında doğru sağlıkla ilgili acil bilgileri halka aktarmak zorundadırlar.

Dolayısıyla sağlık hizmetleri ve hastane yönetimi gündeminde; değişik uygulamalar, yönetim modelleri ve işbirlikleri vardır. Örneğin son yirmi yıldır sağlık hizmeti sunumunda kamu-özel sektör ortaklıkları daha fazla rağbet görmekte ve farklı uygulama modelleri olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu modeller yoluyla özel sağlık hizmetlerine verilen devlet desteği de giderek artmaktadır. Kamu-özel ortaklık modelleri, bir hizmetin gerçekleşmesi amacıyla gerekli altyapı ve tesisin tasarımı, finansmanı, inşası ve işletilmesi ya da mevcut bir kamu yatırımının yenilenmesi, kiralanması, bakım ve onarımının yapılması ve işletilmesinde özel sektör katılımının sağlandığı yöntemlerin bütünleşmiş, kapsamı genişletilmiş yasal ve kurumsal biçimi olarak tanımlanabilir.
Sağlık hizmetlerinde liderlik ise, sağlık çalışanlarını belirli amaçlar etrafında toplayabilme ve bu amaçları gerçekleştirmek için onları harekete geçirme bilgi ve yeteneklerinin toplamıdır. Üçüncü bin yıllarda, liderliğe dayalı sağlık hizmetleri yöneticiliğinin de önemi giderek artmış bulunuyor. En küçükten en büyük olanlara kadar bütün organizasyonların yöneticilerinin liderlik bilgi ve beceri ile donanmış olmaları, minimum girdilerle maksimum çıktılara ulaşmayı imkan dahiline sokar. Diğer bir deyiş ile liderlerin yönettiği sağlık kuruluşlarında verimliliğin maksimizasyonu gerçekleşir. Gelecek on yıllarda kısıtlı ve geleneksel kaynaklara, sağlık kuruluşlarında amaçlara sadece yöneticilik bilgileri ile ulaşmak bir hayal olacaktır.Dolayısıyla sağlık yöneticileri liderlik, iletişim, stratejik planlama ve bütçeleme/ finans konularında bilgi birikimine sahip olmalıdırlar. Aynı zamanda iş güvenliği, pazarlama, insan kaynakları, otel yönetimi, mühendislik, bilgi yönetimi gibi konularda da sağlık çalışanlarına liderlik yapabilme kapasitelerine sahip olmaları gerekmektedir. Bu da, eğitim, deneyim, işbirlikleri, verilere dayalı karar verme ve liderlikle olasıdır.

Kongremiz sağlık hizmetlerinde yeniden yapılanmayı, yönetimde ve hizmette teknolojinin hızla değişimi ile ortaya çıkan yenilikleri yakalamada, kaliteyi iyileştirici ve hasta güvenliğini sağlayıcı yöntem ve yeniliklerin tartışılacağı bir platform oluşturmaya çalışacaktır. Ayrıca bu kongre, katılımcılara daha güvenli, etkin ve etkili sağlık hizmetleri sunabilmek için gerekli deneyim ve uygulamaları tartışma olanağı sağlayacaktır. Böylece, kongre boyunca sizler hizmet sunan ve hizmeti alanların bakış açıları doğrultusunda sağlık hizmetlerinde hasta ve çalışan güvenliğini sağlamada temel yaklaşımları tartışabilmek ve geleneksel sınırların ötesine çıkan yeni sistemleri ve fikirleri test etmek için fırsat yakalayacaksınız.

Kongre süresince konuyla ilişkili şu konular üzerinde de durulması planlanmaktadır:

Sağlık Hizmetlerinde Liderlik
Sağlık Hizmetlerinde Kamu-Özel Sektör İşbirliği Sağlık Hizmetleri Yönetiminde Değişen Roller Sağlık Hizmetleri Yönetiminde Mega Trendler Yeni Jenerasyon Sağlık Kuruluşları-Yirmi birinci Yüzyıl Mimarisi- Kanıta dayalı, inovasyon ve hasta odaklı akıllı hastaneler Sağlık Hizmetlerinde Yeniden Yapılanma, Değişim Yönetimi ve Liderliğin Rolü Kanıta Dayalı Yönetim Sağlık ve Küreselleşme Sağlıkta Teknolojik İlerlemeler Sağlık İşletmelerinde Finansal Yönetim Sağlık Programı Geliştirme Hastane Yönetimi Sağlık Hizmetlerinde Pazarlama ve Marka Oluşturma Sağlık Kurumlarında Stratejik Yönetim İnsan Kaynakları Yönetimi Sağlık Politikaları Sağlık Mevzuatları ve Etik Sağlıkta Bilgi Sistemleri (Sağlıkta Bilişim) Sağlık Reformları Sağlık Ekonomisi Sağlık Yönetiminde Değerlendirme Yöntemleri Sağlıkta Halkla İlişkiler Sağlık ve Sosyal Güvenli Sistemleri, Sağlık Sigortası Sağlıkta İletişim Sağlık Hizmetlerinde Eğitim Sağlığı Geliştirme ve Sağlık Eğitimi Sağlık Alanında Eğitim Yönetimi ve Denetimi Sağlıkta Yaşam Boyu Eğitimin Önemi Halk Sağlığı ve Koruyucu Sağlık Çalışmaları Sağlıklı Yaşama ve Optimal Beslenme

Bu uluslararası kongreyi zenginleştirebilmek adına lütfen bize fikirlerinizi, bildirilerinizi ve araştırmalarınızı gönderin. Sizleri bu yılki Kongremize bildirili ya da sadece katılımcı olarak yeni bilgiler kazanmaya ve Türkiye’nin en güzel illerinden bir olan Antalya’nın ve kongrenin gerçekleşeceği Antalya’nın en iyi otellerin de biri olan Rixos Hotel&Spa nın mükemmel ortamının tadını çıkarmaya davet ediyoruz.

Sizleri Antalya’da ağırlamaktan mutlu olcağız.

KONGREYİ ARKADAŞLARINIZLA PAYLAŞIN

KONGREYİ ARKADAŞLARINIZLA PAYLAŞIN


Etiketler: ,
Eklenme Tarihi: 8 Ekim 2017

Konu hakkında yorumunuzu yazın